Become a partner

Dentists in Poland – Partner with us

The website Dentists in Poland (https://inpoland.dentist/) was developed in 2019 with the following objectives:

Vision: To become the first choice web platform for affordable dental tourism in Poland for patients from the UK and mainland Europe.

Mission: Matching dental patients with the most suitable dentists and dental clinics in Poland for their specific requirements and budget.

And we have been very successful!

Today (Feb 2023), Dentists in Poland is easily the most recognised and widely used website for English speaking patients interested in coming to Poland for dental treatment.

The website has the following results on Google:

Dentists in Poland – 2 & 3

Dentists in Warsaw – 1

Dentists in Krakow – 2

Dentists in Gdansk – 1

Dental clinics in Poland – 1

Dental clinics in Warsaw – 1

Dental clinics in Krakow – 1

Dental clinics in Gdansk – 1

Dental tourism Poland – 2

Dental tourism Warsaw – 2

Dental tourism Krakow – 5

Dental tourism Gdansk – 3

Dental implants Poland – 4

& many, many more excellent results.

From stunning medieval cities to breath-taking natural landscapes, Poland offers something for everyone and is a leading destination for dental tourism. With top-quality dental care at a fraction of the cost of many other countries, Poland has become a popular destination for those seeking affordable dental treatments without sacrificing quality. Whether they are in need of routine dental care or more advanced treatments such as dental implants, Poland has a wide range of modern clinics and experienced dental professionals ready to provide them with the highest level of care.

At Dentists in Poland, we provide visitors with all the information they need to know about dental treatment in Poland, including the benefits, costs, and what to expect during their visit. As part of the Poland Travel Agency, we also provide detailed tourist information and assistance with flights, tours and accommodation.

We ask visitors to our website to complete an online enquiry form which collects information about which type of treatment they require, their preferred location and their preferred treatment date. This is followed up by a telephone call or email to gather as much information as possible before we make any recommendations on which dentist or dental clinic would be best suited.

We would like to partner with dentists and dental clinics who fulfil the following criteria:

  • Your clinic is located within reasonable travelling distance from a city or major town
  • You are capable of dealing with patients from the UK and Europe who may only speak the English language
  • You provide excellent customer service and the highest standard of care to your patients

If you would like to benefit from receiving highly-qualified leads for your dental clinic, then we would like to discuss this further with you. We hope to hear from you soon.

Contact us

If you would like to partner with Dentists in Poland, please send an email to david@inpoland.dentist

Dentyści w Polsce - Współpracuj z nami

Strona internetowa Dentyści w Polsce (https://inpoland.dentist/) została stworzona w 2019 roku z następującymi celami:

Wizja: Stać się platformą internetową pierwszego wyboru dla przystępnej turystyki dentystycznej w Polsce dla pacjentów z Wielkiej Brytanii i Europy kontynentalnej.

Misja: Dopasowanie pacjentów dentystycznych z najbardziej odpowiednimi dentystami i klinikami dentystycznymi w Polsce do ich konkretnych wymagań i budżetu.

I odnieśliśmy bardzo duży sukces!

Dziś (luty 2023) Dentyści w Polsce to najbardziej rozpoznawalna i szeroko stosowana strona internetowa dla pacjentów mówiących po angielsku, którzy są zainteresowani przyjazdem do Polski na leczenie dentystyczne.

Strona internetowa ma następujące wyniki w Google:

Dentists in Poland – 2 & 3

Dentists in Warsaw – 1

Dentists in Krakow – 2

Dentists in Gdansk – 1

Dental clinics in Poland – 1

Dental clinics in Warsaw – 1

Dental clinics in Krakow – 1

Dental clinics in Gdansk – 1

Dental tourism Poland – 2

Dental tourism Warsaw – 2

Dental tourism Krakow – 5

Dental tourism Gdansk – 3

Dental implants Poland – 4

I wiele, wiele więcej doskonałych wyników.

Od pięknych średniowiecznych miast po zapierające dech w piersiach krajobrazy naturalne, Polska oferuje coś dla każdego i jest wiodącym kierunkiem turystyki dentystycznej. Z najwyższej jakości opieką dentystyczną za ułamek kosztów wielu innych krajów, Polska stała się popularnym miejscem dla tych, którzy szukają przystępnych cenowo zabiegów dentystycznych bez utraty jakości. Bez względu na to, czy potrzebują rutynowej opieki dentystycznej czy bardziej zaawansowanych zabiegów, takich jak implanty dentystyczne, Polska ma szeroki wybór nowoczesnych klinik i doświadczonych specjalistów dentystycznych gotowych zapewnić im najwyższy poziom opieki.

W Dentyści w Polsce zapewniamy odwiedzającym wszelkie informacje, których potrzebują na temat leczenia dentystycznego w Polsce, w tym korzyści, kosztów i tego, czego można się spodziewać podczas wizyty. Jako część agencji podróży po Polsce, zapewniamy również szczegółowe informacje turystyczne i pomoc w organizacji lotów, wycieczek i zakwaterowania.

Prosimy odwiedzających naszą stronę o wypełnienie formularza zapytania online, który zbiera informacje o rodzaju potrzebnego leczenia, preferowanym miejscu i terminie leczenia. Następnie kontaktujemy się telefonicznie lub e-mailem, aby pozyskać jak najwięcej informacji, zanim zaczniemy rekomendować najlepsze dostępne rozwiązania w postaci dentysty lub kliniki dentystycznej.

Chcielibyśmy nawiązać współpracę z dentystami i klinikami dentystycznymi, które spełniają następujące kryteria:

  • Twoja klinika znajduje się w rozsądnej odległości od miasta lub większej miejscowości
  • Jesteś w stanie obsłużyć pacjentów z Wielkiej Brytanii i Europy, którzy mogą mówić tylko po angielsku
  • Zapewniasz doskonałą obsługę klienta i najwyższy standard opieki pacjentom

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z otrzymywania wysokiej jakości leadów dla swojej kliniki dentystycznej, chcielibyśmy omówić to dalsze z Państwem. Mamy nadzieję na szybką odpowiedź.

Kontakt

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z Dentyści w Polsce, wyślij e-mail na adres david@inpoland.dentist